Alle traineeships van DELA zijn momenteel vervuld.